Infra-sector | IT-experts

Van SCL ASA naar SCL-light

Datadigest heeft in februari succesvol de controle audit van de SCL ASA doorlopen. Hierin kwam duidelijk naar voren dat Datadigest afgelopen jaren haar veiligheidsbewustzijn goed in kaart heeft gebracht en naar een hoger niveau heeft weten te tillen. Dit heeft ons doen besluiten om in 2025 ons te willen laten certificeren voor de SCL-light trede 3. 

Dank aan Certificeringsadvies Nederland en NCI voor de begeleiding en het uitvoeren van de audit.

Share the Post:

Related Posts