Infra-sector | IT-experts

Projecten IT-sector

Roer- en Swalmentunnel

Onze IT-specialisten zijn gevraagd om mee te werken aan de renovatie van de Roer- en Swalmentunnel. Het gaat hierbij om ontwerp- en engineeringswerkzaamheden voor de Transmissie tijdens de VO/DO en UO-fasen tot aan de inbedrijfstelling. Daarnaast leveren onze specialisten ondersteuning voor het ontwerp van de CCTV-infrastructuur.

De Roer- en Swalmentunnel behoren tot zeven Nederlandse tunnels waarvoor tunneldosering is ingesteld, een systeem dat files in tunnels moet voorkomen. De Roertunnel heeft een lengte van 2450 meter en is daarmee op één na de langste tunnel van Nederland.

Haringvlietbrug

Ontwerpondersteuning Renovatie Haringvlietbrug

Voor de renovatie van de Haringvlietbrug zijn senior specialisten van Datadigest gevraagd om te ondersteunen tijdens de ontwerpfase van verschillende subsystemen. Met name het ontwerp voor het mechanische deel van de brugval zoals WTB en de motor, de audiocommunicatie, het zichtsysteem en het transmissienetwerk.

Piet Heintunnel

Senior systeemspecialisten voor Piet Heintunnel

Voor de renovatie van de Piet Heintunnel in Amsterdam is heeft Datadigest senior specialisten geleverd. Zij waren verantwoordelijk voor de afronding van de UO-Transmissie, architectuur van de backbone van het integrale tunnelsysteem, het opstellen en begeleiden van uitvoeringsdocumenten, bij het ontwikkelen van alle configuraties, scripts en de inrichting van het Nationaal Meldkamer Systeem.
(foto: Richard Mouw)

Botlekbrug

Uitvoeringsontwerp CCTV Botlekbrug

Om de bereikbaarheid van de havens te vergroten en aan te sluiten op de verbrede A15 is de Botlekbrug in Rotterdam volledig vernieuwd. Voor het realiseren van het uitvoeringsontwerp van de CCTV-installatie is de hulp ingeroepen van senior specialisten van Datadigest.

 

 

 

Onderzoek Systeemfouten

Na een grote renovatie van 18 gekoppelde infra-objecten bleek de audio-, video- en bedieningssoftware niet stabiel en foutloos te werken. De reden hiervoor was onduidelijk en complex. Datadigest is gevraagd om de oorzaak te onderzoeken en advies uit te brengen. Voor het onderzoek maakte Datadigest o.a. gebruik van netwerkmetingen, interviews en workshops met betrokkenen.

Zeedoksluis

Onderhoudscontract Zeedoksluis

Datadigest heeft een onderhoudscontract afgesloten met de beheersorganisatie van de Zeedoksluis in Den Helder. Via monitoring en beheer op afstand signaleren we bugs of fouten in softwarecode. Daarnaast lossen we systeemstoringen op en onderhouden en ondersteunen we PLC’s, GUI applicaties en systeemservers.

Velsertunnel

Spoed ondersteuning tijdens renovatie en in bedrijf stellen van tunnel-technische IT installaties en systemen

  • Consultancy & strategisch beheer
  • Permanente monitoring van alle VTT systemen

Areaal Brabantse kanalen

Areaal Brabantse kanalen
Inspectie, onderhoud en monitoring bediening Noord-Brabantse en Midden-Limburgse kanalen

  • 45 softwaremodules, 12 kanalen, 46 bruggen, 17 sluizen, CCTV, PLC, Intercom
  • Bediening op afstand

Koning Willem Alexander Tunnel

Inrichten en in bedrijf stellen van kritische tunneltechnische IT installaties en systemen.

  • 350 switches, 270 cameras, 246 geluidsbakens, 4900 softwaremodules
  • Verkeerscentrale & commandoruimte