Infra-sector | IT-experts

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Datadigest voldoet aan de eisen van het MVO keurmerk. Onze maatschappelijke betrokkenheid richt zich op die gebieden waar wij zelf invloed op kunnen uitoefenen. Zo houden we bijvoorbeeld in onze technische adviezen rekening met energieverbruik en belasting voor het milieu. Daarnaast werken we samen met Jobstap, een organisatie die jongeren begeleid met een arbeidsbeperking en/of grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De jobcoaches van Jobstap ondersteunen jongeren en jongvolwassenen die beperkingen ervaren. Bijvoorbeeld autisme (ASS), psychische klachten, niet aangeboren hersenletsel, gedragsproblemen of een (chronische) ziekte. Datadigest is sponsor van de Stichting Vaarwens en Metakids. Stchting Vaarwens verzorgt individuele gratis dagtochten met mensen die in hun laatste levensfase verkeren. Stichting Metakids zet zich in voor onderzoek naar en bekendheid van metabole ziekten. Ruim 10.000 Nederlandse gezinnen leven met de slopende gevolgen hiervan. Voor veel kinderen bestaat nog geen goede behandeling waardoor ze ernstig lichamelijk en/of ernstig verstandelijk beperkt raken of vaak al voor hun 18e overlijden.

MVO-Beleidsverklaring Inleiding

Deze beleidsverklaring is gebaseerd op ISO 26000 en de MVO Prestatieladder. De opbouw en structuur van ons MVO-beleid is gebaseerd op de Social Development Goals (SDG) zoals deze zijn opgesteld door de Verenigde Naties. De SDG’s waar wij met Datadigest invloed op kunnen uitoefenen zijn: Kwaliteitsonderwijs (nr.4), Gendergelijkheid (nr. 5), Industrie, innovatie en infrastructuur (nr. 9), Sociale ongelijkheid verminderen (nr. 10) en Partnerschap om doelen te bereiken (nr.17). Deze verklaring maakt onderdeel uit van de MVO-strategie van Datadigest B.V.

Bestuur

Datadigest handelt verantwoord en is verantwoordelijk voor de producten die zij levert, respecteert alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving en implementeert deze in haar bedrijfsvoering. Zij streeft naar transparantie door te communiceren over eigen MVO-prestaties en streeft daarbij naar een goede relatie met haar stakeholders zoals klanten, leveranciers, en samenwerkingspartners. Tevens houdt Datadigest rekening met de belangen en standpunten van haar stakeholders. Datadigest respecteert de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zoals de Verenigde Naties deze geformuleerd heeft. Kinderarbeid of dwangarbeid is tegen de principes van Datadigest. Binnen Datadigest is er sprake van vrijheid van meningsuiting en is er ruimte voor iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of overtuiging.

Kwaliteitsonderwijs

Het IT-werkveld verandert en ontwikkeld voortdurend door, daarom is het noodzakelijk om technische en organisatorische ontwikkelingen bij te blijven en de nieuwe kennis te borgen in de organisatie. Daarom kijken we voortdurend naar de scholingsbehoefte van onze medewerkers en in de werving van nieuwe medewerkers. We werken hiervoor actief samen met o.a. de volgende onderwijsinstellingen: – VKAM Education – IT-Campus Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Amsterdam – ROC Mondriaan – Technasium Delft. Daarnaast is Datadigest actief betrokken bij de omscholing van mensen met een HBO/WO denk- en werkniveau en een achtergrond uit een andere branche tot IT-professional. Dit doen we in samenwerking met de organisatie Make IT Work. Deelnemers krijgen na een halfjaar theorie aan een hogeschool en een halfjaar praktijkstage bij Datadigest een baan aangeboden.

Gendergelijkheid

Datadigest maakt geen onderscheid tussen sekse, geloof of culturele achtergrond. Onze werknemers zijn het kapitaal van ons bedrijf. Datadigest hecht daarom veel waarde aan de naleving van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, zoals deze zijn geformuleerd. Dat houdt in dat er sprake is van goede arbeidsomstandigheden, een gezonde en veilige werkplek en omgeving. Wij geloven dat duurzame persoonlijke ontwikkeling positief bijdraagt aan de vitaliteit en inzetbaarheid van onze werknemers. Dit doen we door het bieden van een sportruimte in ons kantoorpand en fysiotherapie via een aangesloten partner.

Industrie, innovatie en infrastructuur

Planet heeft betrekking op de ecologische impact van ons bedrijf. Wij streven ernaar om het milieu zo min mogelijk te belasten, zowel direct (bv afvalstromen en energiebronnen), als indirect (leveranciers van producten). Datadigest werkt actief mee om materiaal en energiegebruik door IT-toepassingen te reduceren. Dit doen we door waar mogelijk, gebruik te maken van refurbished apparatuur en in advies naar klanten het energieverbruik van verschillende mogelijkheden mee te wegen. Daarnaast is milieuzorg een belangrijke zaak voor Datadigest en draagt elke werknemer een persoonlijke verantwoordelijkheid voor het milieu in zijn of haar directe invloedssfeer. Datadigest streeft ernaar om zo min mogelijk grondstoffen te gebruiken en afgeschreven grondstoffen op de juiste manier aan te bieden in het recycleproces. Datadigest heeft als belangrijke doelstelling om energiezuinige, milieuvriendelijke toepassingen te adviseren aan haar klanten met als doel de energiebehoefte in Nederland te verkleinen. Hoe meer energiezuinige IT-configuraties wij kunnen realiseren, hoe beter het is voor het milieu en ons gezamenlijke resultaat.

Sociale ongelijkheid verminderen

Datadigest heeft meerdere mensen in dienst met een achterstand op de arbeidsmarkt vanwege een arbeidsbeperking. Dit doen we onder andere door samen te werken met Jobstap. Dit is een organisatie die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk bemiddelt én ondersteuning biedt op de werkvloer aan werknemers en werkgevers door middel van jobcoaching, advies en praktische ondersteuning.

Partnerschap om doelen te bereiken

Datadigest onderhoudt actief relaties met gemeentes door ons lidmaatschap van het Werkgeverssteunpunt van diverse gemeenten.

Datadigest is partner van IT-Campus Rotterdam. Dit is een netwerkorganisatie die zich inzet voor meer en beter IT-talent in de regio Rotterdam. Zij spelen in op de behoeften van partners en functioneren als katalysator om de samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid aan te jagen en te versterken.

Datadigest is actief betrokken bij het delen van kennis en praktijkervaring van IT-ontwikkelingen in de infrasector door ons lidmaatschap van het Nederlands Centrum voor Ondergronds Bouwen en ondergronds tunnelgebruik (COB).