Maatschappelijk betrokken

Onze maatschappelijke betrokkenheid richt zich op die gebieden waar wij zelf invloed op kunnen uitoefenen. Zo houden we bijvoorbeeld in onze technische adviezen rekening met energieverbruik en belasting voor het milieu.

Daarnaast werken we samen met Jobstap, een organisatie die jongeren begeleid met een arbeidsbeperking en/of grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De jobcoaches van Jobstap ondersteunen jongeren en jong volwassenen die beperkingen ervaren. Bijvoorbeeld autisme (ASS), psychische klachten, niet aangeboren hersenletsel, gedragsproblemen of een (chronische) ziekte.

Datadigest is sponsor van de stichting Vaarwens en Metakids.
Stchting Vaarwens verzorgt individuele gratis dagtochten met mensen die in hun laatste levensfase verkeren.
Stichting Metakids zet zich in voor onderzoek naar en bekendheid van metabole ziekten. Ruim 10.000 Nederlandse gezinnen leven met de slopende gevolgen hiervan. Voor veel kinderen bestaat nog geen goede behandeling waardoor ze ernstig lichamelijk en/of ernstig verstandelijk beperkt raken of vaak al voor hun 18e overlijden.