Infra-sector | IT-experts

Samenwerking met onderwijs en universiteit

Datadigest werkt al enige jaren nauw samen met de Universiteit van Amsterdam. Recentelijk is er een nieuwe samenwerking bijgekomen voor sommige studenten in spé, namelijk de leerlingen van het Christelijk Lyceum in Delft. Zij volgen een speciale onderwijs-stroom met extra nadruk op exacte vakken en de relatie met technologie; het zogeheten ‘Technasium’.

Technasium
Dit is een hedendaagse vakoverstijgende bètaopleiding in technologie voor meisjes en jongens op de havo en het vwo. Maar wat is bèta eigenlijk? Het is de verzamelterm voor de exacte vakken als biologie, techniek, natuurkunde, scheikunde, etc. Kern van de technasiumopleiding is het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O). Je start met het technasium in de brugklas. Na de brugklas en na de derde klas kies je of je met het technasium verder gaat. In de bovenbouw kun je het technasium blijven volgen indien je het profiel natuur en gezondheid of natuur en techniek kiest. Het vak O&O is een schoolexamenvak en wordt afgerond met een bijzonder project: de Meesterproef. Na afronding ontvang je een certificaat van de Stichting Technasium.

Leerlingen die drie jaar het Technasium hebben gevolgd, zeggen dat ze beter voorbereid zijn op de eisen in de bovenbouw. Naast het leren plannen hebben ze ook geleerd om zelf meer initiatief te nemen en zelfsturend te werken. Ze zien beter de praktische toepassing van hun andere schoolvakken. Ook kunnen ze goed verslagen schrijven en ontspannen presenteren. Ze kunnen nadenken over hoe je het beste samenwerkt, en leert met open problemen om te gaan. Leerlingen die in de bovenbouw het vak O&O blijven volgen geven aan dat het vak dan echt op zijn best is. De kennis die is opgedaan tijdens onderbouwprojecten O&O wordt dan toegepast in zelfgekozen projecten.

https://www.chrlyceumdelft.nl/molenhuispad/Onderwijs/technasium-1

Erkend leerbedrijf MBO scholen
Datadigest is sinds 2017 ook erkend leerbedrijf voor MBO opleidingen. Leerlingen die de richting ‘Expert IT-Systems and Devices’ (ICT) volgen op niveau 4 en leerlingen die ‘Technologie & Engineering’ studeren komen in aanmerking voor een stageplaats.

SBB Erkenning
Om een erkend leerbedrijf te mogen zijn heeft Datadigest moeten voldoen aan de voorwaarden van de Samenwerkings-organisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Deze eisen gaan over het bieden van een goede en veilige werkplek, het ter beschikking stellen van afdoende middelen en een praktijkopleider en de bereidheid om samen te werken met de school van de stagiair. In 2021 kregen we ook de erkenning voor de opleiding ‘Technologie & Engineering’.

Universiteit van Amsterdam (UvA)
Datadigest werkt al enkele jaren samen met de Universiteit van Amsterdam. Dit in de vorm van inhoudelijke begeleiding van studenten met een complexe IT-uitdaging, of voor wie IT een belangrijk onderdeel uitmaakt van hun onderzoek. Enkele voorbeelden: het opzetten van een data-analyse methodiek van camera informatie bij sluizen en waterwegen, of het onderzoeken van Cyber Security mogelijkheden van een Data Processing Unit (DPU), een nieuw type chip.

“ Wij kennen DataDigest als een kundig bedrijf dat o.a. de overheid helpt met het beveiligen van de kritische infrastructuur van Nederland. In het licht van recente hack’s zoals in Amerika is dit een uitermate belangrijke en niet te onderschatten missie. Vanuit onze top opleiding master Security and Network Engineering (os3.nl) zijn wij verheugd onze studenten onderzoeksopdrachten te laten doen in dit dynamische bedrijf.”

– Dhr. prof. dr. ir. C.T.A.M. (Cees) de Laat
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Informatics Institute | University of Amsterdam

Blik op de toekomst
De samenwerking werkt naar 2 kanten. De studenten kunnen gebruik maken van de grote praktische kennis van de experts van Datadigest en andersom houdt Datadigest hiermee de vinger aan de pols van de toekomstige ontwikkelingen op IT-gebied.

Share the Post:

Related Posts

Datadigest goes USA!

Begin mei vertrekt Datadigest naar San Francisco. Als onderdeel van een Nederlandse delegatie zullen wij ons gedurende deze handelsmissie verdiepen

Read More