Infra-sector | IT-experts

Menselijk handelen kun je niet kwijt in een tender, maar maakt wel het verschil

Datadigest is bekend met de wereld van tenders en aanbestedingen. Regelmatig worstelen wij ons, door stapels documenten heen op zoek naar de echte vraag van een project en hoe we daar op de beste manier een antwoord op kunnen formuleren. Soms schrijven we zelf in op een project, maar meestal is het samen met een van onze partners.

Niks is wat het lijkt
Onze IT-projecten gaan in de kern over techniek, hardware, connectiviteit, systeemsoftware en data. We koppelen een veelheid aan apparaten aan elkaar die samen een bepaalde functionaliteit moeten vervullen. We doen dit bijvoorbeeld in verkeerstunnels waar enkele tientallen verschillende systemen samenkomen in een verkeerscentrale. Veel van dit werk is voorspelbaar, planbaar en gestructureerd. Maar in deze wereld van complexe IT is niks wat het lijkt. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat de eigen systeemsoftware van een camerasysteem niet vanzelfsprekend samenwerkt met een al aanwezige hardware oplossing. Op zo’n moment heb je niet veel aan je werkprotocollen en je gestructureerde planning. De uitdaging is om de systemen te laten werken, het moet simpelweg worden opgelost.

Organisatiesensitiviteit
Terug naar de tender. Naast een veelheid aan technische eisen en wensen, spelen interne politieke belangen, prioriteiten en besluitvormingsprocessen een belangrijke rol in het slagen of falen van het project. Deze krachten staan niet beschreven in de documenten, maar zijn ook van invloed op het uiteindelijke succes. Organisatiesensitiviteit is een belangrijke kwaliteit van betrokken partijen.

Menselijk handelen
Bij veel grote tenders zijn IT-werkzaamheden een onderdeel van een veel grotere opdracht. Het IT deel wordt dan slechts met een summiere beschrijving in de opdracht vermeld. Scherpe afspraken met een installatie-partner zorgen ervoor dat aan de vraag kan worden voldaan, maar als het werk eenmaal moet worden uitgevoerd, binnen strak budget en planning, blijkt dat niks is wat het lijkt.

Precies dit gebeurde tijdens de aanleg van een grote verkeerstunnel in het zuiden van Nederland. Een jaar voor oplevering zaten de aannemende partijen met de handen in het haar. Alles was geïnstalleerd, maar men kon de systemen met geen mogelijkheid werkend krijgen. Hier was het nodig om als een digitale detective alle systemen door te lichten en verbanden te leggen die je alleen kunt leggen als je veel expertise hebt op alle niveaus van IT.

Het verschil werd niet gemaakt met technische kennis en ervaring, maar met de wil om de uitdagingen op te lossen. De eigenschap om niet op te geven en daadwerkelijk nachten lang door te gaan, net zolang totdat het werkte. Dit was op geen enkele manier te voorzien bij de aanvang van de tender, maar het zorgde er wel voor dat de deadlines werden gehaald en de tunnel op tijd open kon gaan.

Teamwork
Per definitie worden tenders vergund aan partijen die de ideale verhouding hebben tussen kwaliteit en prijs. De grootste kostenpost is meestal het aantal benodigde manuren. Hier zit ook het grootste risico voor de aanbieder: je krijgt alleen het werk als je uren heel scherp calculeert. Ruimte voor extra werk is er slechts in beperkte mate. Alleen een team dat goed op elkaar is ingespeeld, is in staat om complex werk ook binnen beperkte tijd uit te voeren. Maar bij complexe tenders zijn er vaak ook onverwachte en onvoorziene zaken, zeker op het gebied van IT. Met een goed op elkaar ingespeeld team hoeft dit geen problemen op te leveren, ook niet als aan het einde van het project de balans wordt opgemaakt.

Datadigest
De wil om problemen op te lossen, technische expertise en het vermogen om interne politieke belangen en besluitvormingsprocessen te doorzien, is wat Datadigest onderscheidt van andere IT bedrijven.

Binnen een tender is er geen plaats voor menselijk handelen, maar het is wel het geheime ingrediënt voor een prettige samenwerking en een succesvol project. Een goede relatie maakt veel verschil voor het succes van een project. Maak een afspraak met ons, laten we alvast kennis maken en samenwerken, dan zijn we optimaal voorbereid als er een interessante tender zich aandient.

Share the Post:

Related Posts

Datadigest goes USA!

Begin mei vertrekt Datadigest naar San Francisco. Als onderdeel van een Nederlandse delegatie zullen wij ons gedurende deze handelsmissie verdiepen

Read More