Infra-sector | IT-experts

Dag van de veiligheid en gezondheid op het werk bij Datadigest

Op de Dag van de Veiligheid en Gezondheid op het Werk willen wij graag benadrukken wat wij bij Datadigest doen om ervoor te zorgen dat iedereen veilig en gezond kan werken. Het welzijn van onze medewerkers speelt een belangrijke rol in onze organisatie, en daarom hebben we verschillende maatregelen en programma’s geïmplementeerd om dit te waarborgen.

Bij Datadigest werken wij samen met een fysiotherapeut. Op deze manier bieden we onze medewerkers de mogelijkheid om regelmatig een fysiotherapeut te raadplegen, zodat eventuele klachten of blessures snel kunnen worden behandeld en verdere problemen kunnen worden voorkomen. Deze fysiotherapeut voert daarnaast jaarlijks een werkplekinspectie uit per werknemer. Dit helpt ons om potentiële risico’s op de werkplek te identificeren en preventieve maatregelen te treffen.

Om het welzijn van onze medewerkers te bevorderen, verstrekken we ook tips voor oefeningen die achter het bureau kunnen worden uitgevoerd. Dit helpt bij het verminderen van spanning en het bevorderen van een gezonde houding tijdens langdurig zitten.

Gezonde voeding is ook een belangrijk aspect van ons welzijnsprogramma. We stimuleren gezonde eetgewoonten en bieden mogelijkheden voor gezonde snacks en maaltijden op de werkplek.

Op het gebied van veiligheid verplichten wij onze werknemers verschillende trainingen te volgen. Voor onze buitendienst medewerkers zijn deze trainingen onder andere voor het werken op hoogte, werken aan de weg, en minimaal VCA Basis en Bedrijfshulpverlening (BHV). Dit zorgt ervoor dat zij goed voorbereid zijn op potentiële risico’s tijdens hun werkzaamheden.

Jaarlijks organiseren we een veiligheidsdag met de hulp van een externe adviseur. Tijdens deze dag worden belangrijke veiligheidsaspecten besproken. Iedereen kan dan bij deze adviseur terecht voor vragen en meer informatie. Dit helpt om de bewustwording rond veiligheid te vergroten en ervoor te zorgen dat onze medewerkers goed geïnformeerd zijn over veiligheidskwesties.

Het resultaat van al deze inspanningen is een laag ziekteverzuim van onder de 2%. We zijn er trots op dat we een werkomgeving kunnen bieden waarin veiligheid en gezondheid prioriteit hebben en waarin onze medewerkers optimaal kunnen functioneren.

Share the Post:

Related Posts

Datadigest goes USA!

Begin mei vertrekt Datadigest naar San Francisco. Als onderdeel van een Nederlandse delegatie zullen wij ons gedurende deze handelsmissie verdiepen

Read More