Projecten

 • Roer- en Swalmentunnel

  Roer- en Swalmentunnel

  Onze IT-specialisten zijn gevraagd om mee te werken aan de renovatie van de Roer- en Swalmentunnel. Het gaat hierbij om ontwerp- en engineeringswerkzaamheden voor de Transmissie tijdens de VO/DO en UO-fasen tot aan de inbedrijfstelling. Daarnaast leveren onze specialisten ondersteuning voor het ontwerp van de CCTV-infrastructuur.

  De Roer- en Swalmentunnel behoren tot zeven Nederlandse tunnels waarvoor tunneldosering is ingesteld, een systeem dat files in tunnels moet voorkomen. De Roertunnel heeft een lengte van 2450 meter en is daarmee op één na de langste tunnel van Nederland.

 • Haringvlietbrug

  Haringvlietbrug

  Ontwerpondersteuning Renovatie Haringvlietbrug

  Voor de renovatie van de Haringvlietbrug zijn senior specialisten van Datadigest gevraagd om te ondersteunen tijdens de ontwerpfase van verschillende subsystemen. Met name het ontwerp voor het mechanische deel van de brugval zoals WTB en de motor, de audiocommunicatie, het zichtsysteem en het transmissienetwerk.

 • Piet Heintunnel

  Piet Heintunnel

  Senior systeemspecialisten voor Piet Heintunnel

  Voor de renovatie van de Piet Heintunnel in Amsterdam is heeft Datadigest senior specialisten geleverd. Zij waren verantwoordelijk voor de afronding van de UO-Transmissie, architectuur van de backbone van het integrale tunnelsysteem, het opstellen en begeleiden van uitvoeringsdocumenten, bij het ontwikkelen van alle configuraties, scripts en de inrichting van het Nationaal Meldkamer Systeem.
  (foto: Richard Mouw)

 • Botlekbrug

  Botlekbrug

  Uitvoeringsontwerp CCTV Botlekbrug

  Om de bereikbaarheid van de havens te vergroten en aan te sluiten op de verbrede A15 is de Botlekbrug in Rotterdam volledig vernieuwd. Voor het realiseren van het uitvoeringsontwerp van de CCTV-installatie is de hulp ingeroepen van senior specialisten van Datadigest.

 • Onderzoek systeemfouten

  Onderzoek systeemfouten

  Na een grote renovatie van 18 gekoppelde infra-objecten bleek de audio-, video- en bedieningssoftware niet stabiel en foutloos te werken. De reden hiervoor was onduidelijk en complex. Datadigest is gevraagd om de oorzaak te onderzoeken en advies uit te brengen. Voor het onderzoek maakte Datadigest o.a. gebruik van netwerkmetingen, interviews en workshops met betrokkenen.

 • Zeedoksluis

  Zeedoksluis

  Onderhoudscontract Zeedoksluis

  Datadigest heeft een onderhoudscontract afgesloten met de beheersorganisatie van de Zeedoksluis in Den Helder. Via monitoring en beheer op afstand signaleren we bugs of fouten in softwarecode. Daarnaast lossen we systeemstoringen op en onderhouden en ondersteunen we PLC’s, GUI applicaties en systeemservers.

 • Velsertunnel

  Velsertunnel

  Spoed ondersteuning tijdens renovatie en in bedrijf stellen van tunnel-technische IT installaties en systemen

  Consultancy & strategisch beheer
  Permanente monitoring van alle VTT systemen

 • Velsertunnel Spoed ondersteuning tijdens renovatie en in bedrijf stellen van tunnel-technische IT installaties en systemen

  Consultancy & strategisch beheer
  Permanente monitoring van alle VTT systemen

 • Areaal Brabantse kanalen

  Areaal Brabantse kanalen

  Areaal Brabantse kanalen
  Inspectie, onderhoud en monitoring bediening Noord-Brabantse en Midden-Limburgse kanalen

  45 softwaremodules, 12 kanalen, 46 bruggen, 17 sluizen, CCTV, PLC, Intercom
  Bediening op afstand

  Klik om video te bekijken!

 • Koning Willem Alexander Tunnel

  Koning Willem Alexander Tunnel

  Inrichten en in bedrijf stellen van kritische tunneltechnische IT installaties en systemen.

  •350 switches, 270 cameras, 246 geluidsbakens, 4900 softwaremodules
  •Verkeerscentrale & commandoruimte

  Klik om de video te bekijken

De infra sector kent vele uitdagingen, ook op IT gebied. Wij hebben als specialisten al vele projecten succesvol mogen adviseren, begeleiden en realiseren.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek over uw project. Wij helpen graag.